• System Zarządzania

  Przewozami Pasażerskimi

Nadzorowanie realizacji
zadań przewozowych

 • Interaktywna

  mapa

  Obrazuje pojazdy pasażerskie i techniczne przedsiębiorstwa. Moduł mapy umożliwia dodatkowo wyświetlenie historii przejazdu wybranego pojazdu, jak i różnego rodzaju filtrowanie – np. pojazdów z wybranej linii czy też wszystkich przyspieszonych lub opóźnionych.

 • Rozkład

  Jazdy

  Umożliwia przeglądanie obecnie obowiązującego rozkładu jazdy oraz zmian, które nastąpiły w wyniku ostatniej aktualizacji rozkładu, z rozdzieleniem na linie usunięte, dodane, zmienione godziny kursów linii i zmienione trasy linii.

 • Wykres

  liniowy

  Przedstawia trasę w postaci kolejnych przystanków na linii prostej, na której w miejscach odpowiadających aktualnej realizacji kursu wyświetlane są pojazdy danej linii autobusowej. Kolor ikonki pojazdu odpowiada rodzajowi alarmu odchyleń. Wykres liniowy umożliwia operatorowi podgląd realizacji zadania przewozowego wybranej linii i umożliwia podejmowanie decyzji mających na celu przywrócenie rozkładowego kursowania pojazdów a także rozbicie „stad”.

 • Alarmy

  Dyspozytorzy są powiadamiani o wyjątkowych sytuacjach poprzez system alarmów.

  • Formularz

   zdarzenia

   Dokumenty są wprowadzane i uzupełniane za pomocą formularzy. Można je w każdej chwili wydrukować oraz wykorzystywać zawarte w nich dane do generowania różnego rodzaju raportów. Użytkownik należący do Kadry zarządzającej może sprawdzić status każdego dokumentu wraz z informacją o osobie, na której spoczywa odpowiedzialność za uzupełnienie dokumentu oraz przekazanie go dalej.

  • Elektroniczny

   obieg dokumentów

   SZPP eliminuje konieczność wypełniania dokumentów w formie papierowej. Dokumenty są wprowadzane i uzupełniane za pomocą formularzy. Zapewniamy dwukierunkową integrację (pobieranie i wstawianie danych) z dowolnymi, istniejącymi w przedsiębiorstwie systemami. System pobiera wszystkie dostępne informacje z pozostałych modułów automatyzując większość zachodzących w przedsiębiorstwie procesów.

   Do góry

   • Aplikacja LiveBus Ticket
   • Aplikacja LiveBus Depot

   Copyright © 2015 GENESISMOBO. Wszystkie prawa zastrzeżone.